Thiền Tâm Vấn Đạo

Thiền Tâm Vấn Đạo

9/10 999 bài đánh giá
Vô Cương, hoàng tử nước Phi Ngư, không yêu giang sơn, chỉ thích Phật Pháp. Hạ Mặc, đạo sĩ hồ đồ, hàng yêu trừ ma, vì sinh kế và nuôi đồ đệ. Đời này ân oán dây dưa, lưới tình khó dứt. Nhân duyên kiếp trước, đại chiến ma tộc, số mạng khó đoán.

Đọc truyện tranh Thiền Tâm Vấn Đạo tại truyenmh.com

Các chương mới nhất

Danh sách chương